ident.cz
Aktuality Videa Zuby Diskuze Studium Zubní ordinace Zubní laboratoř Dentální estetika Finance
Zubní kaz

 

Zubní kaz je pandemická multikauzální asi nejrozšířenější choroba na světě, která postihuje tvrdé zubní tkáně. Začíná odvápněním skloviny zubu kyselinami, které vznikají zkvašováním cukrů v potravě působením kyselinotvorných organismů. V ústech jsou místa habituálně nečista, ta se samočištěním i klasickou hygienou nedají vyčistit.

 
 

Vznik zubního kazu

Nejprve se ze slin vytvoří jemná blanka (kulikula), do které se ukládají odloupané epitelové buňky ústní sliznice, krvinky, zbytky potravy a mikroorganismy – nejprve to jsou grampositivní, později gramnegativní koky a tyčinky. Za 2-3 dny přibudou vláknité mikroorganismy, jejich počet se zvyšuje. Jako poslední se usazují spirily a spirochety. Do 14 dnů má plak definitivní složení.


Nejdříve se rozpouští interprizmatická matrix a následně abraduje, odhalují se prizmata a volně vypadávají do slin. Tuto teorii nazýváme chemicko-parazitální Mullerova teorie.

Rozdělení zubního kazu

 

Dle velikosti

iniciální zubní kaz – ošetřuje se ionizací, lokální aplikací

zasahující do skloviny

zasahující do skloviny a dentinu

zasahující do skloviny, dentinu a cementu

zasahující do dřeně (pulpy) – je nejzávažnější

 

Dle rychlosti postupu zubního kazu

akutní – rychle postupující do hlouby, častěji u mladých lidí, spodina zubu je měkká, žlutá až hnědá

chronický – průběh je dlouhý, často s pozastavenou aktivitou, více u starších lidí spodina zubu je tvrdá, tmavě hnědá až černá

 

Dle typu destrukce

penetrující – tvar nálevky do spodiny se zužuje

podmiňující – na povrchu zubu je malý otvor a následuje skrytá kaverna

 

Dle hloubky

superficiales – povrchový, léčba ozónem, či fluoridací

media – srřední kaz

profunda - hluboký

pulpa proxima – blízko k dřeni – orientální nebo inaktivní vápenitá plomba na dno

 

Dle výskytu

primární – vzniká na intaktních plochách zubů, kde nebyla výplň

sekundární – vzniká na rozhraní mezi výplní a zubem – důsledek špatná hygiena

recividující – vzniká pod výplní – důsledek špatné odstranění zubního kazu, či jiné mechanismy

 
 

Dle umístění na zubech – BLACKOVA KLASIFIKACE

I. třída – kaz v jamkách a rýhách – okluzní kazy

II. třída – kazy na proximálních plochách premolárů a molárů

III. třída – kazy na proximálních plochách řezáků a špičáků, nezasahující na incizální hrany

IV. třída - kazy na proximálních plochách řezáků a špičáků, zasahující na incizální hrany

V. třída – kazy v krčkové oblasti zubů a ve foramen caecum


Vyšetření a ošetření zubního kazu

kazivá dutina se preparací přemění na kavitu

získání přístupu do kazivého ložiska

kavita se správně ohraničí a zabezpečí se zakotvení výplně

odstranění kazivé hmoty a napravení stěn skloviny

do vypreparované kavity se nanese výplň – doplňuje zničenou část korunky


Výplně

plastické – připravuje lékař a aplikuje je přímo do zubu – amalgám, cementy, kompozit

pevné – zhotovení v zubní laboratoři – inlay

| Reklamy | Kontakt | Odkazy | Pensions, Hotels | Vyhledávání |
 
Copyright © 2012 www.ident.cz. All rights reserved.
Webdesign by WEBSITES.CZ | Zajímavé weby