ident.cz
Aktuality Videa Zuby Diskuze Studium Zubní ordinace Zubní laboratoř Dentální estetika Finance
Aktuální informace z dentálního světa

<< Nejnovější články Odborné diskuzní fórum >>
2009-09-13

KZT ČR úspěšně založena


Předvčerejší supersněm dal za vznik nové Komoře zubních techniků ČR. Přes veškeré peripetie byla založena formou sloučení s devíti členy v Radě KZT ČR, do níž úspěšně kandidovali i někteří bývalí členové minulých organizací. Revizní komise KZT ČR je zastoupena třemi členy.

 
 
 
Rada KZT ČR – jmenovitý seznam

pořadí Jméno a Příjmení počet hlasů

1.

Jana Vintrová 189

2.

Alexandra Seidlová 180

3.

Kristina Franková 178

4.

Petr Šimčík 157

5.

Naděžda Kroupová 143

6.

Petr Zapletal 142

7.

Jiří Sedláček 137

8.

Petr Vrchlabský 128

9.

Tomáš Chlubna 119
nominovaní pod čarou
10. Iveta Vetýšková 102
11. Jan Klička 100
12. Věra Tomečková 89
13. Jana Černá 72
14. Aleš Kachlík 48
15. Jaroslav Křivský 48
16. Libor Stašek 47
17. Květa Kudrnová 44
18. František Hladký 42
19. Libor Čunát 35

Revizní komise KZT ČR – jmenovitý seznam

1.

Stanislav Pavlíček 174

2.

Eva Klingorová 141

3.

Alena Bulková 107
nominovaní pod čarou
4. Irena Hotovcová 105
5. Věra Karlová 95
6. Jan Černý 92

 

Sen o novém začátku

 

Sobotní podvečer již minul své vyvrcholení a kongresové centrum se rozloučilo s hloučky přemítajícími o vzniku nové Komory zubních techniků ČR. Dnes naposled slunce vyšlo nad současnými organizacemi a svým západem, prořezávajíce se paprsky skrz beznadějně vyhlížející šeď oblačnosti, požehnalo vzniku nové KZT ČR. Jakoby tato hříčka přírody předznamenávala vítězství zdravého rozumu a jasných úmyslů nad abstrakcemi scestných myšlenek a jednání zejména bývalého prezidenta UZT. S pocitem naděje po vyčerpávajícím dni, opouštím Vyšehrad a soudě podle tváří zúčastněných zubních techniků, trousících se po nástupištích pražského hlavního nádraží, vydávají se ke svým domovům uspokojeni pozitivním vývojem situace.

Za peníze v Praze dům

Supersněm zubních techniků zahájila ministryně zdravotnictví ČR, Dana Jurásková. Hned od začátku kongresovému sálu vládla bojovná nálada, která se s ubývajícími silami všech zúčastněných postupně měnila ve snahu hledat společná řešení. Již při projednávání návrhu nových stanov KZT ČR atmosféra několikrát zhoustla. Diskuse nechaly klidnými jen otrlé jedince a sálem se často proháněl prudký potlesk vyjadřující souhlas s právě vyřčenými slovy. Zubních techniků se zde sešly téměř tři stovky. Ty se z poloviny dělily na členy SZT-P a dále na členy AOT-OrtoTech, UZT a neregistrované zubní techniky. Odsouhlaseny byly nové stanovy, padla polemika nad formami založení nové KZT ČR, která přinesla určitá rozčarování zejména u vedení Unie zubních techniků. Její prezident, Libor Stašek, skálopevně odhodlaný založit novou komoru „na zelené louce“, jak si formu rozpuštění současných organizací připodobnil a na promítacím plátně mnohokrát tento motiv prezentoval, neuspěl. Líbivá tapeta tak nedokázala ustát nápor pádných argumentů pro druhou variantu vzniku. Vyřčeno bylo mnoho o potřebě silné základny, o principech systémů, které bez finanční podpory nemají mnoho šancí uspět při nutných bezprostředních krocích, prováděných v zájmu všech zubních techniků a snad právě proto byla zvolena varianta vzniku formou sloučení. Zubotechnicky obor tak získal určitou naději ve svou resuscitaci.

Osm statečných

O jistém štěstí lze hovořit při kandidatuře do rady a revizní komise nové komory. Původní počet osmi kandidátů se na sněmu více než zdvojnásobil a bylo tedy více prostoru pro výběr. Velkým překvapením pak byla kandidatura i vedení současných organizací a to i přesto, že jejich společná úmluva toto nepřipouštěla. Vysvětlení je však hned několik. Jedním možným, je fakt, že z vystoupení statečných kandidátů, se bývalému vedení zželelo pravděpodobného osudu nové komory v rukou těchto nezkušených nováčků a nominace přijali. Přes nezpochybnitelné zubotechnické schopnosti ambiciózní mladé krve, bylo po těchto vystoupeních zřejmé, že svým panictvím nebudou schopni prosazovat záměry nové komory tak snadno jakožto „ostřílení mazáci“, kterým je tato půda pod nohami vlastní a umí se díky svým letoucím zkušenostem se všemi nešvary poprat. Volba do obou orgánů byla provedena zúčastněným plénem, které rozhodlo podle výše zveřejněných výsledků.

Otevřeme flašku, s Bohem pane Stašku

O prezidentovi bývalé Unie zubních techniku se v sobotu podvečer hovořilo v mnoha pádech. Superlativ však vhodně padl jen k vehemenci, s jakou se snažil bojkotovat vznik nové komory po neúspěšném prosazování vzniku KZT ČR „na zelené louce“. Svůj ironický potlesk vystřídal za rozhořčení při vyjádření nad „kostlivci ve skříních“ UZT a jejich dopadu při volbě formy vzniku prostřednictvím sloučení. V beznaději současné situace pak završil svou eskapádu návrhem zachování současné Unie zubních techniků nezávisle na vzniku KZT ČR. Do jisté míry tak potvrdil svůj patent na stroj času, neboť zachováním unie, by se zubotechnická scéna posunula přinejmenším o rok a půl zpět nebo ještě lépe o celou dekádu hluboko před první založení společné Federace zubních techniků ČR, která tak vznikla v roce 1999. Tento návrh však racionálně uvažujícími členy UZT byl zamítnut a cestování časem se nekonalo. Shlédnout vystoupení zábavné dvojice L.Staška a J.Gottfrieda, Ph.D. tedy mohla zubotechnická veřejnost díky své volbě naposledy. I tak tato derniéra byla tradičně ve velkém stylu na úkor obsahu plná nepochopení věrně vystihující rčení, že sytý hladovému nevěří. A možná právě proto prezident UZT a majitel zubní laboratoře, oplývající zřejmě vším blahem, nepochopil vždy potřeby ostatní zubotechnické veřejnosti zcela správně. Přesto se jeho jméno silně vryje do rodokmene nové Komory zubních techniků ČR, neboť svým odchodem dal mnohým důvod pokřtít vznik KZT, otevřením láhve sektu. Zda takové počínání bylo unáhlené, ukáže čas společně s úspěchy a pády nového vedení. O zrodu KZT ČR lze ovšem již nyní s jistotou říci, že jeho „sudičky“ byli tentokrát velkorysé.

Není to příliš?

Pokud si kladete tuto otázku, tak zcela správně. Výše opublikované informace doposud sklidily úspěch a jasně potvrdili tužby společnosti slyšet tyto věci veřejně. Přirozený jev, který napomáhá jedincům znovu volně dýchat. Skutečnost by ovšem hovořila o vývoji situace s trochu komplikovanější zápletkou, jejíž obsah je lépe zachovávat nevyřčen. Ukončení působení pana Libora Staška ve vedoucí pozici UZT je tak prakticky pouhým vytržením trnu z paty mnohých jeho odpůrců. Stává se tak v očích některých zaslepených zlobou, obětním beránkem, přičemž skutečné problémy budoucí komory zůstávají nepovšimnuty.  Nejedná se o riziko konfliktů a diametrální rozbíhavosti idejí zubních techniků nad rámec nové komory. Skutečný problém je citelné prázdno mezi řadami zubních techniků. Nezájem a distancování se od veškerých debat, třebaže silně spjatých se zubotechnickým oborem. V tomto bodě i sebedokonalejšímu vedení zůstávají ruce svázané a kolo loterie o roli dalšího obětního beránka se rozbíhá nanovo. Než započne stírání losů, měl by každý zvážit otázku, zda především jeho laxnost a pohodlnost nepřivedla primárně osud oboru právě tam, kde nyní uplatňuje svou kritiku. Četnost členů každé organizace je jasným parametrem určující její sílu. Právě tato skutečnost ovlivní kvalitu nové komory a zde je nutno volat po změně nejvíce. Lze říci, že bývalé zubotechnické organizace s přispěním časopisu StomaTeam, odvedly dobrou práci a sloučení se mohlo uskutečnit. Aby tato snaha nabyla smyslu, musí ji podpořit svým členstvím veřejnost a zde zubotechnický obor sám o sobě prodělá nejtěžší zkoušku.


Komentáře k článku
Jméno:

Komentář:

Antispamová kontrola:
Opiště prosím znaky, které vidíte:
 
| Reklamy | Kontakt | Odkazy | Pensions, Hotels | Vyhledávání |
 
Copyright © 2012 www.ident.cz. All rights reserved.
Webdesign by WEBSITES.CZ | Zajímavé weby | Používáme DIRECTIS - Systém pro rízení firmy