ident.cz
Aktuality Videa Zuby Diskuze Studium Zubní ordinace Zubní laboratoř Dentální estetika Finance
Aktuální informace z dentálního světa

<< Nejnovější články Odborné diskuzní fórum >>
2009-09-01

Alchymie v Komoře zubních techniků ČR

Schůze představitelů organizací, která odstartovala minulý týden závěrečnou etapu příprav „supersněmu“, nenaplnila očekávání jednajících stran a v řešení nejklíčovějších otázek vzniku KZT ČR, není stále jasno. Jednání si tak zachovalo již tradiční bojovnou tvář zjizvenou ideologickými přemi organizací a celé znovu projednání se tak posouvá až na finální zářijový sněm. Tento fakt je jen dalším důkazem názorové neslučitelnosti současných představitelů organizací. Konečným výsledkem však zůstává nulový posun ve stěžejních otázkách vzniku komory, přestože projednávané varianty jsou prakticky dvě. Že jde o skutečnou alchymii, není pochyb a netýká se jen výrazů vzniku nové komory…1. Rozpuštěný zubní technik

První řešení zakládá na principu naprostého rozpuštění organizací a zpětného „připuštění“ do již založené komory.Zprvu líbivá představa má však velmi nepříjemný průběh, který může skrývat mnoho záludností a vést až k hořkým koncům. Vizi čisté zcela neutrální a ničím nezatížené nové komory totiž předchází likvidace současných organizací. Veškerý jejich majetek je nutné zpeněžit a tento obnos rozdělit mezi jejich členy společně s finančním zůstatkem na bankovním účtu organizace. Pro tento úkon je nutné stanovit likvidátora, který je pověřen likvidaci provádět podle specifických pravidel. Ty by měly zajistit uskutečnění prodeje s osobou bez vztahu k organizaci, přicházející s nejvyšší možnou nabídkou. Touto pyrolýzou pochopitelně zanikají i členské základny.

Nově vznikající komora by v tomto případě začínala od nuly a jejím vlastnictvím je pouze čistý štít a hrstka financí prvních stoupenců, jejichž znovu přihlášení prodělá rovněž určitou časovou prodlevu. Takto vybavená se pravděpodobně bude muset potýkat s první existenční zkouškou. Nedostatek financí pramenící z malého počtu členů, který lze zkraje vzniku KZT ČR tímto způsobem očekávat, může paralyzovat činnost komory do takové míry, že ztratí schopnost plnit své závazky vůči svým členům. I relativně krátká dysfunkce pak může znamenat u veřejnosti ztrátu zájmu a vést k riziku vzniku nové další organizace, čímž by se dokonale zacyklil jakýsi dějový kruh marnosti.

Popsaný katastrofický scénář je sice nejčernější možnou variantou, ale uvedená rizika jsou v tomto případě skutečná. Příliš moudré se nejeví ani zbavování se veškerého technického zázemí, které je záhy nutné k okamžité činnosti nové organizace, přičemž náklady na znovupořízení, jsou podstatně vyšší, což však nelze říci o jejich funkci samotné. Tato varianta nabízí pravděpodobně vznik komory, která začíná z ničeho a její vznik bude zprvu především o řešení její vlastní existence. Budiž jí k dobru její neposkvrněnost minulými organizacemi, která bohužel sama o sobě příliš členů nepřiláká a bude určitý čas trvat, než o ni uslyšíme jako o silné fungující komoře hájící zájmy všech zubních techniků, nebo alespoň jejích členů. Mluvíme tedy o značně nestabilní formě substance s rizikem krátkého poločasu rozpadu.

2. Sloučený zubní technik

Druhá varianta zakládá na principu sloučení a nese na svém hřbetě "břímě" minulých organizací. Než se však dostaví negativní reakce na tuto skutečnost, je dobré se zamyslet nad tím, jakou vahou se toto "břímě" bude dlouhodoběji podílet na vývoji nové KZT ČR. Při hledání odpovědí narazíme v tomto případě na téměř paradoxní pozitivní zjištění. Pro novou komoru je nezbytný nástup na scénu s již rozběhnutým chodem.

Oproti výše popsané metodě rozpouštění je model sjednocení k této potřebě vhodnější. Organizace může navázat na započaté projekty, jimiž se stává, s veškerými aktivy a pasivy, vlastníkem. Tím je sníženo riziko vzniku další nové organizace na minimum. Současní členové automaticky přechází pod novou komoru, aniž by museli podávat novou přihlášku a hradit členský poplatek.

Organizace tak začíná se silnou členskou základnou. Nové vedení komory si dále samo může zvolit sídlo a technické vybavení, které bude využívat a zbylé nadbytečné prostředky lze přetransformovat v jakékoliv potřebnější. V tomto případě lze očekávat i menší účinnost lobbingu díky poměrně solidní existenční stabilitě. I když je tato otázka výrazně ovlivněna novým vedením KZT ČR, nemusí docházet k tak zásadním inklinacím a lze hovořit o jisté nezávislosti. Výše nastíněná první varianta by natolik volné ruce nové komoře nedokázala zajistit a je velmi pravděpodobná primární orientace na komerční projekty, ze kterých by však zejména těžila druhá strana. Tu mohou představovat výrobci a dealeři laboratorní techniky, či například komerční média. Ačkoliv je tato symbióza běžnou praxí kdekoliv ve světě a je do jisté míry vhodná, funkce samotné komory by měla tíhnout spíše k odbornosti a legislativnímu hájení oborového zájmu. Aby varianta sjednocení probíhala opravdu hladce, je nutné provedení účetní uzávěrky a auditu.

Tento bod je ovšem velmi palčivý z důvodu zcela jisté nerovnosti organizací v síle členských základen a s tím souvisejícími dispozicemi. Odkrytí karet pak může vyvolat vlnu rozhořčení nad nerovností, neboť chyby hospodaření jedné organizace by byly do jisté míry přenášeny sjednocením na zbylé. To vysvětluje nutnost provedení uzávěrek a opatření s tím spojené, čímž by se rozdíly mohly nejen analyzovat, ale i vykompenzovat do únosné míry pro přijetí. I přes tuto drobnou nedokonalost má tento model vzniku větší předpoklady k zajištění fungující komory. Zubní techniky se snaží opravdu sloučit a nikoliv úplně rozpustit doufajíce v jejich zpětný návrat jako v případě první varianty.

Sjednocení zubních techniků si nová KZT ČR klade za stěžejní cíl. Jakým způsobem k tomu dojde a zda vůbec, se ukáže až po zářiovém sněmu. Do té doby jsme situaci podrobili malému průzkumu na kterém se podílíte i Vy. Zde jsou výsledky:

 
BlueBoard.cz

 
BlueBoard.cz

Komentáře k článku
Jméno:

Komentář:

Antispamová kontrola:
Opiště prosím znaky, které vidíte:
 
| Reklamy | Kontakt | Odkazy | Pensions, Hotels | Vyhledávání |
 
Copyright © 2012 www.ident.cz. All rights reserved.
Webdesign by WEBSITES.CZ | Zajímavé weby | Používáme DIRECTIS - Systém pro rízení firmy